HİDROLİK YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ

HİDROLİK YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ

Hidrolik sistemde kullanılacak olan akışkanın güç iletebilmesi için uygun viskozitede seçilmesi ve sistemin özeliğine uygun olması gerekir.

Akıcılığı olmayan, katılaşmış yağlarla güç iletilmez. Böyle viskozitesi yüksek yağların kullanılması büyük sürtünmelere ve önemli güç kayıplarına yol açar. Akışkanın güç iletebilmesi için sıkıştırılamaz olması gerekir. Gazlara nazaran sıvılar nispeten sıkıştırılamaz sayılırlar. Büyük basınç altında küçük de olsa sıkışma gösteren yağlar genellikle sıkıştırılamaz sayılırlar. Hidrolik elemanların büyük bir kısmı içlerinden geçen akışkanla temas halinde iken yağlanmış olurlar.

Pompa elemanlarının ve çeşitli valf elemanlarının da çalışmaları sırasında mutlaka yağlanmaları gerekir. Aksi halde hareketleri güçleşir ve kısa zamanda devre dışı kalırlar. Hidrolik elemanların çalışma sürelerini uzatmak için yağların içine aşınmayı önleyici özelliği olan “Antiwear” maddeler katılır, paslanmayı da önler

Hidrolik komponentlerde ve dişli kutularında meydana
gelen arızaların büyük çoğunluğunun
sebebi hidrolik akışkan ve yağlama yağı içindeki kirletici partiküllerin yol açtığı aşınma ve hasarlardır.

Hidrolik valflerde çalışan yüzeyler arasında 0.5 mikrona kadar inebilen boşluklar mevcuttur. Bu boşluklara giren kirletici partiküller valflerin arızalanmasına ve fonksiyonlarını yerine getirememesine ve komponentlerde aşınmalara neden olurlar.

Hidrolik yağı katı partiküller, sıvı ve gazlar kirletir. Hidrolik sisteme hemen hemen her yerden pislik girmektedir ve bu pisliğin derecesini azaltabilmek, hidrolik komponentlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için sistemde çeşitli noktalarda filtreler kullanılır.

Filtreler hidrolik sistemde başlıca beş noktada kullanılırlar: emiş hattı, basınç hattı, dönüş hattı, soğutma ve filtrasyon devresi ve havalandırma kapakları. Bu değişik kullanımlar için değişik tip ve özelliklerde filtreler dizayn edilmiştir.

Mineral yağa az miktarda karışan emülsiyon veya serbest haldeki su tutucu filtre elemanları ile tutulur. Fakat bu elemanlar temizlenemez ve tank hacimlerinin büyük olduğu, suyun yağ içinde çözünmesi halinde yağdan su ayırma cihazları tercih edilir.

Sistemde yer alan vakum pompası ile akışkan depodan emilir. Reaktörde oluşturulan vakum ile suyun buharlaşma sıcaklığı düşürülür ve su buharı vakum pompası ile atmosfere atılırken, reaktörün tabanındaki sudan arıtılmış yağ bir dişli pompa ile emilir ve hassas filtre üzerinden geçirilerek tekrar sisteme basılır

Yağdan su ayırma sistemleri özellikle demir ve çelik endüstrisinde, dökümhanelerde, kağıt endüstrisinde, türbinlerde, ağır seri kompresörlerde ve güç santrallerinde kullanılmaktadır.

Yağdan Su Ayırma Sistemi hidrolik yağınızı sudan ayrıştırır ve ömrünü artırırken hem tasarruf sağlamış hem de doğayı gereksiz yere kirletmemiş olursunuz.